Kestävää kehitystä tukeva yritystoiminta on meille tärkeää. Vastuullisuus ja sen eri ulottuvuudet; ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, ja taloudellinen vastuu ovat toimintamme perusta. Pyrimme palveluntarjoajana palvelemaan asiakkaitamme vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti tarjoamalla laadukkaita ja sertifioituja tuotteita, ja tekemällä yhteistyötä asiantuntevien valmistajien kanssa. Meille on myös tärkeää, että yhteistyö sekä asiakkaidemme että tarjoamamme palvelun kannalta tärkeiden sidosryhmien kanssa on merkityksellistä kaikille osapuolille. Haluamme luoda pitkäaikaisia ja luotettavia yhteistyösuhteita, joiden avulla voimme olla mukana luomassa yhteistä arvoa vastuullisesti myös maapallolle.

Vastuulliset tuotteet ja laadukkaat materiaalit

Haluamme tarjota tuotteita, jotka ovat laadukkaita, turvallisia, ja sertifioituja. Erityisen tärkeää tuotteen laadun suhteen on huolellisesti valitut materiaalit ja ympäristöystävälliset tuotantotavat. Nettisivuiltamme löytyy monia tuotteita, jotka täyttävät ympäristöystävällisten standardien mukaiset vaatimukset, ja siten tuotteilta löytyy erilaisia sertifikaatteja. Kerromme sertifikaateista aina tuotetietojen yhteydessä, ja halutessaan asiakas voi pyytää sertifikaateista tarkemman selosteen. 

Edustamamme päämiehet ovat sitoutuneet kehittämään tuotantotapojaan ympäristöystävällisemmiksi, minkä myötä myös tuotteet ovat yhä ekologisemmin valmistettuja. Tuotteissa pyritään käyttämään entistä vähemmän neitseellisiä, fossiilipohjaisia muoveja korvaamalla ne kierrätetyillä muoveilla. Osa kierrätetyistä muoveista on esimerkiksi peräisin merestä, mikä auttaa myös mereen joutuvan muovijätteen vähentämisessä. Sivuillamme tuotteisiin on selkeästi merkitty, jos ne ovat valmistettu kierrätysmuovista (PET).

Tekstiilituotteissa etenkin organisten luonnonmateriaalien sekä ympäristöystävällisten värjäystekniikoiden käyttö ovat erityisen tärkeitä tuotteen vastuullisuuden kannalta. Esimerkiksi luomupuuvillan käyttö on maaperän, ekosysteemien ja ihmisen terveyden kannalta parempi vaihtoehto verrattuna synteettisten materiaalien käyttöön, koska luomupuuvillan tuotannossa ei käytetä myrkyllisiä kemikaaleja. Toisaalta lankavärjäyksellä vähennetään veden kulutusta jopa 85 % ja kemikaalien kulutusta 75 %. Samalla lankavärjäys vähentää jätevesipäästöjä ja CO2-päästöjä jopa 50 %.

 

 

Kansainväliset ohjelmat 

Olemme mukana tukemassa kestävää kehitystä tekemällä yhteistyötä sellaisten päämiesten kanssa, jotka ovat sitoutuneet ympäristöystävällisyyttä ja inhimillisyyttä vaalivien kansainvälisten ohjelmien toimintaan. Kansainvälisten ohjelmien tarkoitus on parantaa työoloja ja tuotantotapoja, sekä laajentaa ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä kuin myös lisätä kierrätettyjen materiaalien käyttöä tuotannon eri vaiheissa. Olemme keränneet alapuolelle muutamia esimerkkejä päämiestemme tukemista kansainvälisistä ohjelmista. 

ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH

Accord on sitova sopimus, jonka tarkoituksena on parantaa Bangladeshin tekstiiliteollisuuden rakennus- ja paloturvallisuutta. Accord tekee tarkastuksia, pitää palo-turvallisuuskoulutuksia sekä kunnostaa rakennuksia alueella.

AMFORI BSCI (BUSINSS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)

AMFORI BSCI on eurooppalaisten kauppaketjujen kehittämä sosiaalisen laadunvalvonnan malli, jonka tavoitteena on ns. riskimaiden tavarantoimittajien työolojen parantaminen kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle, sekä selkiyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajien valvontaa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa.

CLEAN SHIPPING INDEX

Clean Shipping Indexin tavoitteena on saada laivayhtiöt käyttämään puhtaampia aluksia antamalla korkeat pisteet tehokkaimmille aluksille. Kuljetusten ostajat voivat käyttää Clean Shipping Indexiä laskeakseen ja minimoidakseen ekologisen jalanjälkensä.

ÖKÖ-TEX STANDARDI 100 

on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointijärjestelmä. ÖKO-TEX-sertifiointi tarkoittaa, että tuotteen koko arvoketju on testattu puolueettomasti ja että tuotteet ovat turvallisia iholle. Merkintä auttaa ostopäätöksen tekemisessä, kun kuluttaja haluaa valita kestävästi tuotetun tekstiilin.

RISE CHEMICAL GROUP

The Swedish Chemicals Group on verkosto, jota johtaa ja koordinoi RISE, Ruotsin tutkimuslaitos. Tarkoituksena on jakaa päivitetyt tiedot kemikaalilainsäädännöistä ja tukea yrityksiä lakisääteisten vaatimusten hallitsemisessa.

TEXTILE EXCHANGE 

Textile Exchange on ei-kaupallinen organisaatio, joka työskentelee tekstiiliteollisuuden vastuullisen laajenemisen sekä luomupuuvillan tuotannon puolesta.